Menu

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

I.   A Szolgáltató

1.   A www.ajandektablak.hu online áruházat a „SZABADOS-OK” Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

2.   A Szolgáltató cégneve: „SZABADOS-OK” Forgalom Technika és Reklámtevékenység Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: „SZABADOS-OK” Kft.

3.   A Szolgáltató székhelye: 4553 Apagy, Vörösmarty u 5.

4.   A Szolgáltató telephelye: 4553 Apagy-Meleghegy, 0123/74.

5.   A Szolgáltató adószáma: 12680692-2-15, közösségi adószáma: HU12680692

6.   A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 15-09-067017

7.   A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: szabadosok@szabadosok.t-online.hu

8.   A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 42 548 032, Fax száma: +36 42 548 033

9.   A www. ajandektablak.hu weboldal tárhelyszolgáltatója: MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemétn, Sosztakovics u. 3. II/6., Tel: +36 76 575 023, Email: mediacenter@mediacenter.hu.

II.   A szolgáltatás igénybevétele

1.   A megrendelések leadása az Ajandektablak.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.ajandektablak.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. Egyedi beállítást követően szerződéskötés angol nyelven is lehetséges. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.   Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

3.   A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

a.   A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

b.   Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c.   A terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (4553 Apagy, Vörösmarty u 5.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

d.   Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e.   Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

4.   Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak, tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

5.   Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez vagy cégünkhöz kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén cserét intézünk. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

6.   A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

7.   A felhasználó teljeskörű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

III.   Egyéb rendelkezések

1.   A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2.   A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

3.   A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4.   A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

5.   A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

6.   Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a 4553 Apagy, Vörösmarty u 5. címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 42 548 032-es telefonszámon.

 

Jelen ASZF letöltése.

Copyrightˆˆ Szabados-ok Kft. 2013-2014. Minden jog fenntartva.